Publicación

Perspectiva de atención psicoterapéutica a personas en situación de refugio

Información de Publicación

Autor: Lara, Antonia
Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana REMHU (Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM)
ISSN: 1980-8585 / ISSN-e: 2237-9843
Año: 2019
Lugar: Brasil
Indexación: SciELO
Volumen: 27
Número: 55

DOI: https://doi.org/10.1590/1980-85852503880005507